Matematik i förskolan-Förskolebarns matematiska problemlösningsförmåga-En undersökning på en förskola i Malmö

DSpace Repository

Matematik i förskolan-Förskolebarns matematiska problemlösningsförmåga-En undersökning på en förskola i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik i förskolan-Förskolebarns matematiska problemlösningsförmåga-En undersökning på en förskola i Malmö
Author Holmgren, Ewa
Date 2006
Swedish abstract
Förskolans läroplan (Lpfö-98) och Läroplan för Grundskolan (Lpo-94) betonar att barn förankrar matematikinlärningen i de vardagliga situationerna och tar vara på vardagsproblemens möjligheter. Problemlösningsförmågan i matematik utvecklas i samtal om vardagsproblem och där barnen är aktiva. Eftersom barnens förhållningssätt till kunskap och lärande formas i förskolan är det viktigt att deras möte med matematiken fokuserar på problemlösningar som har anknytning till deras kunskaper och erfarenheter. Med denna undersökning försöker jag beskriva hur några barn i förskolan uppfattar vardagsmatematik och hur de löser problem med matematiskt tänkande. Jag valde att använda mig av intervjuer med barn (5-6 år gamla) samt observationer på förskolan. Konkreta föremål, barnens teckningar och berättande kring problemlösningar har varit till stor hjälp. Undersökningen varade i fem veckor där barnen, i en grupp på sex, deltog i arrangerade inlärningstillfällen i matematik. Under tiden genomfördes också intervjuerna då de svarade på tre frågor kring matematik. Analysen av insamlade data visade att barnen var fantasifulla och kreativa och löste matematiska problem på olika sätt. I problemlösningarna användes de fyra räknesätten som division, multiplikation, addition och subtraktion fast barnen inte var medvetna om detta. Min undersökning visar att barn tänker matematiskt långt innan de börjar skolan fast Piaget menar att de utvecklar ett systematiskt och logiskt tänkande i åldrarna sju till elva . Barnen som deltog i undersökningen var 5-6 år gamla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject problemlösning
matematiskt tänkande
förskolebarn
informell matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2852 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics