Pedagogers tankar om lek i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers tankar om lek i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tankar om lek i förskolan
Author Haakman, Kerstin ; Sjölin, Kiki
Date 2006
Swedish abstract
Bakgrunden till detta arbete beror på vårt intresse för lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Då vi vet att pedagogens roll i leken är viktig blev vi nyfikna på hur det förhåller sig med pedagogens delaktighet i leken. Syftet med arbetet är att få en uppfattning om hur pedagoger tänker kring barns lek samt hur de uppfattar sig vara delaktiga i leksituationen. Vi har genomfört intervjuer med åtta pedagoger och genom deras svar har vi tagit fasta på hur de uppfattar leken i förskolan och vad den betyder för barns utveckling. Vi ville även belysa hur pedagogerna själva erövrat den kunskap som de har om leken och om de själva leker med barn i förskolan. Resultaten som vi fått av de intervjuade pedagogerna är följande: • Våra utvalda pedagogers svar ger oss en inblick i pedagogernas tankar som visar på att de har olika syn på begreppet lek. • Genom vår analys förstod vi att pedagogernas egen barndom har stor betydelse för förståelsen av barns lek • Utbildning ger en fördjupad förståelse av lekens betydelse • Att ordet delaktighet i leken har olika innebörd för de olika pedagogerna. Delaktighet kunde vara att observera barns lek, inspirera till fortsatt lek eller till ny lek. • Hälften av de intervjuade pedagogerna ansåg sig inte vara delaktiga i barns lek. • Det är svårt att urskilja en utvecklingsteori i pedagogernas tankesätt om leken. Sammanfattningsvis pekar de resultat vi fått att reflektion och diskussion har stor betydelse för pedagogens arbete och därigenom barnens möjligheter att få utvecklas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagoger
barndom
lek
känsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/2854 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics