“Ja men musik är ju roligt” - En intervjustudie om musikens plats på fritidshemmet

DSpace Repository

“Ja men musik är ju roligt” - En intervjustudie om musikens plats på fritidshemmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Ja men musik är ju roligt” - En intervjustudie om musikens plats på fritidshemmet
Author Haraldsson, Agnes ; Baas, Simon
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för fritidspedagogers förhållningssätt till musiken och dess plats i fritidshemmet samt skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar musikens förekomst. Detta har gjort genom att utföra semistrukturerade intervjuer med respondenter på fyra olika fritidshem runt om i Sverige. Respondenterna hade en varierande grad musikerfarenhet. Undersökningen bygger på teorier om passiv och aktiv musik och dess påverkan på barn, samt en teori om att människan gärna undviker det som hen inte är bekväm med. Vi har tolkat vårt material utifrån begrepp såsom bekvämlighet, passiv, medveten och aktivt musik samt erfarenhet hos pedagoger. Resultatet visade att bekvämlighet är avgörande för vilka aktiviteter som pedagogerna styr i, samt att de pedagoger som inte har musikalisk bakgrund ansåg att de inte var kapabla att anordna någon sådan typ av aktivitet. Musiken finns på dessa fritidshem i olika former och de olika respondenterna har olika syn på vilken form av musik som är lämplig. De pedagoger som inte är musikaliska tycker att passiv bakgrundsmusik är lättare att använda medans de med musikalisk erfarenhet förlitar sig mer på aktiv musik. Dessutom visade sig stöd från andra vara av stor vikt för musikens möjliggörande på fritidshemmet, något vi själva inte hade reflekterat över i så stor utsträckning tidigare.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject musik
fritidshem
bekväm
passiv
aktiv
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/28545 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics