Hur kan digitala verktyg stötta lärande hos elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurserna 1–3?

DSpace Repository

Hur kan digitala verktyg stötta lärande hos elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurserna 1–3?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kan digitala verktyg stötta lärande hos elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurserna 1–3?
Author Andersson, Tove
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa forskning kring ämnet digitala verktyg beträffande läs- och skrivsvårigheter. Hur digitala verktyg stöttar lärandet hos de elever som har läs- och skrivsvårigheter, samt utifrån vilka skäl de digitala verktygen valts. Översikten utgörs av åtta vetenskapliga artiklar från 2013 till 2018, som alla fokuserar på elever i årskurserna 1–3, samt tre kategorier av lärande: läsförståelse, skrivning och ordförståelse. Resultatet från de åtta artiklarna visar att digitala verktyg mer eller mindre stöttar lärandet hos elever med läs- och skrivsvårigheter på olika sätt, beroende på vilket digitalt verktyg som berörs. I sju av åtta studier utökade eleverna sina läsförmågor och ordförståelse, samt att skrivprocessen utvecklades. Slutsatsen är att det måste finnas digitala verktyg på varje skola till alla elever, att lärarna måste ha den kompetens som krävs och att digitalt användande inom skolan bör ingå i lärarutbildningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Digitala verktyg
Lågstadiet
Läs- och skrivsvårigheter
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/28553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics