Att undervisa engelska för nyanlända elever i ordinarie undervisning årkurs 6–9

DSpace Repository

Att undervisa engelska för nyanlända elever i ordinarie undervisning årkurs 6–9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att undervisa engelska för nyanlända elever i ordinarie undervisning årkurs 6–9
Author Adnan Erhayem, Sarah
Date 2019
Swedish abstract
Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur engelsklärare i grundskolans årskurs 6–9 hanterar de utmaningar som de möter i undervisningen av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning samt att belysa de utmaningar som nyanlända elever möter i sådan engelskundervisning. Vissa nyanlända elever kommer med skolbakgrund från sina hemländer medan andra saknar grundläggande kunskaper i engelska. Fokuset ligger på lärarens sätt att stötta nyanlända lever och resurser som används och är tillgängliga för eleverna. De metoder som jag har använt för att samla in det empiriska materialet grundar sig på observationer och intervjuer med lärare och elever i två skolor. Resultatet visar att det är en stor utmaning för både lärare och elever när det inte finns ett gemensamt språk mellan lärare och elev. Engelska är inte prioriterat i organisationen när det gäller användning av stöttning i form av studiehandledare. Fortbildning av lärare kring nyanlända elever är inte heller lika i alla skolor. Både skolorna ser väldigt olika ut angående utbildning kring flerspråkiga elever. Studiens resultat visar att elever känner en stor utmaning och stress i engelskundervisningen när läraren utför den med stöd av svenska språket t.ex. glosförhör och översättning av texter. Studien visar vidare att eleverna har svårt att uppfatta vad som krävs av dem för att nå godkänt betyg i ämnet engelska och vilka förmågor de behöver utveckla. Läraren behöver bli mer tydlig med att hjälpa nyanlända elever att uppfatta hur lärarna gör sin bedömning i ämnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject engelskundervisning
kod-växling
nyanlända elever
ordinarie undervisning
studiehandledning
translanguaging
Handle http://hdl.handle.net/2043/28557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics