KOL i dagligt liv. En litteraturstudie om upplevelser och underlättande faktorer.

DSpace Repository

KOL i dagligt liv. En litteraturstudie om upplevelser och underlättande faktorer.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KOL i dagligt liv. En litteraturstudie om upplevelser och underlättande faktorer.
Author Kronholm, Camilla ; Johansson, Lisa
Date 2006
English abstract
The aim of this study was to explore patients’ experiences of living with COPD and to identify factors to facilitate daily life. To do this a literature review was performed where articles were analysed through Carnevali’s (1999) Daily Life ↔ Functional Health status-model. Patients’ experience difficulties, demands, in daily life related to hygiene, meal-related situations and social situa-tions. Patients need to adapt their level of activity to their current health status. Facilitating factors, inner resources from the patient him/herself and outer resources helps to balance the demands in daily life. Strengthening the patients’ inner and outer resources is believed to increase the COPD patients’ quality of life through higher levels of balance.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser av att leva med KOL samt identifiera eventuella faktorer som underlättar det dagliga livet. För att göra detta genomfördes en litteraturstudie där artiklar analyserades efter Carnevalis (1999) Dagligt Liv ↔ Funktionellt Hälsotillstånd-modell. Patienter upplever svårigheter, krav, i det dagliga livet relaterat till hygien, måltids-situationer och sociala situationer. Patienterna får anpassa sin aktivitetsnivå till sitt aktuella hälsotillstånd. Underlättande faktorer, inre resurser sprungna ur patienter-na själv och yttre resurser, hjälper till att balansera upp kraven i det dagliga livet. Genom att ytterligare stärka patientens inre och yttre resurser anses livskvaliteten hos KOL-patienten förbättras genom att högre nivåer av balans uppnås.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Carnevali
dagligt liv
KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom
litteraturstudie
underlättande faktorer
upplevelser
Carnevali
COPD chronic obstructive disease
daily life
experiences
facilitating factors
literature review
Handle http://hdl.handle.net/2043/2859 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics