"Alla kanske inte tycker det a?r ja?ttekul att springa runt och leka" En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och motivation i fritidshemmet

DSpace Repository

"Alla kanske inte tycker det a?r ja?ttekul att springa runt och leka" En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och motivation i fritidshemmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Alla kanske inte tycker det a?r ja?ttekul att springa runt och leka" En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och motivation i fritidshemmet
Author Olsson, Felicia ; Vähäsarja, Sara
Date 2019
Swedish abstract
Fritidshemmet är en bra plats för barn och unga att få möjlighet att ta del av olika fysiska aktiviteter och att få röra på sig. Flera forskningsstudier visar idag att barn och unga över hela världen inte rör sig tillräckligt mycket. I fritidshemmets kapitel i läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2018) står det skrivet att eleverna ska erbjudas att delta i lekar och fysiska aktiviteter och få uppleva rörelseglädje. Men hur resonerar verksamma lärare och pedagoger kring sitt arbete med fysisk aktivitet och motivation i fritidshemmet? Syftet med vår studie är att undersöka några verksamma lärare och pedagogers perspektiv på fysisk aktivitet och motivation i fritidshemmet. Hur lärare och pedagoger resonerar kring sitt arbete med elevernas fysiska aktiviteter och elevernas motivation till att delta i de fysiska aktiviteterna. Studiens insamlade material grundar sig i en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Studien resultat analyseras med hjälp av ”Self determination theory” och begreppen, fysisk aktivitet, inre motivation, yttre motivation och amotivation Resultatet av undersökningen visar att i de undersökta fritidshemmen anser de verksamma lärarna och pedagogerna att de strukturerar elevernas fysiska aktiviteter i olika miljöer så som ute och i idrottshallen. Lärarna/pedagogerna uppger att de motiverar eleverna till att delta genom att inspirera dem till att prova på olika fysiska aktiviteter men också genom att lärarna själva deltar i aktiviteterna. De intervjuade lärarna/pedagogerna uttalar sig även om att eleverna har möjlighet att påverka valet av fysiska aktiviteter i form av fritidsråd.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Fysisk aktivitet
Fritidshemslärare
Motivation
Self determination theory
Handle http://hdl.handle.net/2043/28597 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics