Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag”

DSpace Repository

Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag”

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ström, Marcus
dc.date.accessioned 2019-05-15T11:51:35Z
dc.date.available 2019-05-15T11:51:35Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28606
dc.description Sammanfattning Den svenska skolan är idag mångkulturell och i snitt en femtedel av eleverna har en annan språklig bakgrund än svenska. Studien syftar undersöka mellanstadielärares erfarenheter av undervisning med koppling till språkutveckling genom att intervjua fyra mellanstadielärare. Studien är således av kvalitativ natur med tonvikt på mellanstadielärare som övervägande arbetar på skolor som domineras av andraspråkselever. Studiens resultat redovisar fyra teman som identifierats i dataanalys och databearbetning. Studien belyser att respondenternas övervägande arbete med andraspråkselever är av positiv karaktär. Studien visar på att ämnesspecifik undervisning av andraspråkselever är krävande och utmanande och att respondenterna i denna studie påvisar ett arbetssätt som inte är i linje med tidigare forskning. Flertalet respondenter i denna studie anpassar undervisningen till de svagare eleverna, vilket inte är att föredra enligt tidigare forskning. Nyckelord: språkutvecklande undervisning, samhällskunskap, andraspråk, flerspråkighet. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject SO-undervisning en_US
dc.subject Språkutveckling en_US
dc.subject Kunskapsutveckling en_US
dc.subject Ämnesundervisning en_US
dc.subject andraspråk en_US
dc.title Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag” en_US
dc.title.alternative The importance of understanding the concept “riksdag” en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Alvén, Fredrik
dc.contributor.supervisor Lund, Martin
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. åk 4-6
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics