Skönlitteratur i undervisning – en studie av fyra pedagogers uppfattningar om användning av skönlitteratur i förskola och skola

DSpace Repository

Skönlitteratur i undervisning – en studie av fyra pedagogers uppfattningar om användning av skönlitteratur i förskola och skola

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteratur i undervisning – en studie av fyra pedagogers uppfattningar om användning av skönlitteratur i förskola och skola
Author Jörheim, Sara
Date 2019
Swedish abstract
Detta är en studie om fyra lärares uppfattningar om skönlitteratur i förskola och skolans årskurser F–3, som lyfter fram pedagogers syn på hur de kan använda skönlitteratur i undervisningen för att stimulera eleverna att vilja läsa. Syftet med detta arbete är att få insyn i hur pedagoger arbetar med skönlitteratur. I undersökningen har fyra pedagoger i åk F-3 på olika skolor intervjuats. Kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor användes för att samla in data. Vygotskijs (1995) teori om proximal utvecklingszon användes för att analysera materialet. Även den didaktiska triangeln presenterad av Skolverket används för att strukturera och analysera lärarnas arbetssätt. Resultatet av undersökningen visar bland annat att skönlitteratur dagligen används av pedagogerna och att de ser många fördelar med att använda den i undervisningen. De intervjuade pedagogerna har flera olika arbetssätt som syftar till att ge barnen hjälp i rätt utvecklingszon.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/28608 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics