Elektroniska hjälpmedel i matematiken

DSpace Repository

Elektroniska hjälpmedel i matematiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elektroniska hjälpmedel i matematiken
Author Persson, Ola
Date 2006-08-28
English abstract
Electronic implements in mathematics?
Swedish abstract
I min undersökning har jag granskat högstadieelevernas läromedel i matematik, för att se hur de olika böckerna skiljer sig åt när det gäller att uppmana elever till att använda sig av elektroniska hjälpmedel. Jag kom fram till att det är skillnader på elevernas läromedel, när det gäller i vilken utsträckning dessa uppmanar till användandet av elektroniska hjälpmedel. Resultatet visar att skillnaden mellan böckerna är upp till cirka 70 procentandelar när det gäller hur mycket de uppmanar eleverna att använda sig av miniräknare eller dator när de löser uppgifterna i matematikböckerna. Läromedlen visar endast hur läromedelsförfattaren har tänkt i fråga om användning av elektroniska hjälpmedel. Det kan eventuellt skilja sig från den enskilde lärarens uppfattning. Med hjälp av enkäter har jag frågat lärare om deras användande av miniräknaren och datorn i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
Elektroniska hjälpmedel
Dator
Miniräknaren
Läroböcker
Läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/2861 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics