Utvecklingssamtal - Ett invecklat samtal?

DSpace Repository

Utvecklingssamtal - Ett invecklat samtal?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utvecklingssamtal - Ett invecklat samtal?
Author Rhodin, Anna-Karin
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att låta ett antal föräldrar komma till tals om sina upplevelser under utvecklingssamtalet i skolan. Jag har också tagit reda på hur föräldrarna skulle önska att ett utvecklingssamtal gick till och i vilken utsträckning de vill bli mer delaktiga i samtalet. Jag har genomfört sex stycken kvalitativa intervjuer med föräldrar som har sina barn i grundskolans tidigare år. Mitt mål är inte att generalisera utan att låta ett antal föräldrar komma till tals om sina känslor och erfarenheter. Mitt resultat är att föräldrar i väldigt hög utsträckning är positivt inställda till utvecklingssamtal och att det tillsammans med ganska små, men betydelsefulla förändringar skulle göra utvecklingssamtalet till ett bättre samtal för alla inblandade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
föräldraperspektiv
föräldrasamtal
grundskolans tidigare år
kvartsamtal
utvecklingssamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/2862 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics