Rörelser, gränser och liv : Att lyssna till de unga som kom

DSpace Repository

Rörelser, gränser och liv : Att lyssna till de unga som kom

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Rörelser, gränser och liv : Att lyssna till de unga som kom
Author Herz, Marcus ; Lalander, Philip
Date 2019
Swedish abstract
Året var 2013 när Andy, som 13-åring, för första gången satte sina fötter på svensk mark. Platsen var den då ganska nybyggda Citytunneln, i Malmös underjord. Via rulltrappor rörde han sig upp mot stadens ytskikt, Malmö Centralstation och Malmö centrum. Unga migranter har de senaste åren stått i fokus för den mediala och politiska debatten i Sverige och Europa. Det gäller särskilt de unga som anländer utan vårdnadshavare, den grupp som kommit att kallas för ensamkommande. Rörelser, gränser och liv handlar om just dem, om 20 unga människor som vid ett stort antal intervjuer berättar om sina vardagsliv. Från resan genom gränsernas Europa till den situation de befinner sig i idag. I berättelserna inryms både känslor av maktlöshet och frustration, av att misstänkliggöras, och av att betraktas som ensamkommande och att fastna i kategorin. Men också, genom möten med andra, känslor av hopp i att uppfattas som fullvärdiga och komplexa människor, att kunna navigera mot framtiden.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144122175
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/28624 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789144122175 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics