Nyanlända familjers första möte med förskolan

DSpace Repository

Nyanlända familjers första möte med förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända familjers första möte med förskolan
Author Massoud, Sana ; Mohammed, Amal
Date 2019
English abstract
This study is about educating newly arrived children in Sweden. We have interviewed educators and newly arrived caregivers to find out their experience in schooling. This in order to gain insight into the communication between educators and newly arrived caregivers in schools. We want to study this after having had tough training with newly arrived families and noted that communication has been difficult because language is only available on our side as educators. This study can contribute to increased understanding and ideas with the education of newly arrived families at the preschool, and share about their experiences. In order to gain a deeper understanding and achieve our results, we have used apholistic research theories. We have chosen to be ourselves in the concepts of communication, communication disorders, interculturalism and language. The result of our interview shows that custodians are satisfied with the education and cooperation with the preschool, even though they have shortcomings in communication. Educators always try to be prepared before schooling so that the custodians and their children feel welcome.
Swedish abstract
Denna studie handlar om inskolning av nyanlända barn i Sverige. Vi har intervjuat pedagoger och nyanlända vårdnadshavare för att ta reda på deras erfarenhet inom inskolning. Detta för att få insyn på kommunikationen mellan pedagoger och nyanlända vårdnadshavare inom inskolningar. Vi vill studera detta efter att ha upplevt tuffa inskolningar med nyanlända familjer och noterat att kommunikationen har varit svår på grund av att språket endast finns på vår sida som pedagoger. Den här studien kan bidra till en ökad förståelse och idéer med inskolning av nyanlända familjer på förskolan, samt att dela med sig om sina erfarenheter. För att få djupare förståelse och nå vårt resultat, har vi använt oss avolika forskningsteorier. Vi har valt att fördjupa oss av begreppen kommunikation, kommunikationsstörningar, interkulturalitet och språket. Resultatet av vår intervju visar att vårdnadshavare är nöjda med inskolningen och samarbetet med förskolan trots att de finns brister på kommunikationen. Pedagoger försöker att alltid vara förberedda innan inskolningen för att vårdnadshavarna och deras barn ska känna sig välkomna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Inskolning
mångkulturalitet
kommunikation
preschool
nyanlända
pedagog
vårdnadshavare
children
Handle http://hdl.handle.net/2043/28644 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics