”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar

DSpace Repository

”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Klehn, Fredrik
dc.contributor.author Ilve Dehman, Christina
dc.date.accessioned 2019-05-29T08:51:36Z
dc.date.available 2019-05-29T08:51:36Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28645
dc.description Syftet med studien är att undersöka elever som befinner sig i matematiksvårigheter och deras egna upplevelser av matematikämnet och om det finns delar av matematiken som upplevs svåra att förstå och behärska. Dessutom har vi undersökt hur eleverna upplever att matematiken har påverkat dem under deras skoltid och vardag. Studien består av matematikberättelser och resultatanalysen är gjord utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Antonovskys teori om KASAM. Empirin är insamlad genom halvstrukturerade intervjuer med inspiration av narrativ ansats. Urvalet är 9 elever som befinner sig i någon form av matematiksvårighet. Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. Resultaten har presenterats med fyra utvalda porträtt av informanterna som sedan analyserats. Vi har sett att tidiga missuppfattningar inom matematikämnet beror på att eleverna av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig den undervisning som skolan förmedlat. Detta har resulterat i dålig självkänsla och självuppfattning som i sin tur leder till dåligt självförtroende. Varierad matematikundervisning gynnar elevernas kunskapsinhämtning. Svårigheter med vardagsmatematik men också matematikängslan i olika situationer kan härledas till missuppfattningar inom olika ämnesområden i matematiken. Bra relationer med pedagoger och att lyckas med sitt skolarbete är friskfaktorer för eleverna. Dessutom menar vi att halvstrukturerade intervjuer med inspiration av narrativ ansats kan med fördel användas för att underlätta kartläggningen av elevernas svårigheter inom matematikämnet samt för att få ta del av elevernas egna röster om matematiklärandet. en_US
dc.format.extent 63 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject insatser i ett tidigt skede en_US
dc.subject matematikängslan en_US
dc.subject relationer en_US
dc.subject vardagsmatematik en_US
dc.subject varierad matematikundervisning en_US
dc.title ”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar en_US
dc.title.alternative ”Yeah, it kind of goes without saying, doing well in school makes you feel good” en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Hellström, Lisa
dc.contributor.supervisor Lansheim, Birgitta
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Speciallärarprogrammet
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics