"Ett förödmjukande verktyg?" Nationella prov och elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

"Ett förödmjukande verktyg?" Nationella prov och elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Ett förödmjukande verktyg?" Nationella prov och elever i behov av särskilt stöd
Author Geirlaugsdóttir, Inga Thora
Date 2006-08-30
Swedish abstract
Abstrakt Syftet med arbetet är att undersöka hur nationella proven upplevs av å ena sidan elever i behov av särskilt stöd samt deras föräldrar, å andra sidan hur proven upplevs av deras lärare. Vidare att undersöka hur och om proven påverkar undervisningen samt om de är förenliga med individuellt lärande/ individuella undervisningsplaner och tankarna kring ”en skola för alla”. Slutligen undersöka hur skolan möter elevernas behov. Undersökningen genomfördes i en skola i Reykjavik. Genom delvis strukturerade intervjuer med elever, föräldrar och pedagoger erhölls det empiriska material som utgör grunden för denna studie. I analysen användes olika angreppssätt för skapande av mening: sammanfattande berättelse, direkta citat och kategorier. Sammanfattningsvis framgår det i resultatet att det finns en inneboende paradox i grundskolans läroplaner, att proven upplevs missgynnande för barn i svårigheter, att de är delvis styrande i undervisningen och att de inte är förenliga med individuellt lärande. Dessutom framgår det att den isländska skolan är för teoretisk inriktad.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject anpassning
betyg
individuellt lärande
individuella undervisningsplaner
läroplaner
nationella prov
Handle http://hdl.handle.net/2043/2865 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics