Fysisk aktivitet och läsutveckling - en kunskapsöversikt om det eventuella sambandet

DSpace Repository

Fysisk aktivitet och läsutveckling - en kunskapsöversikt om det eventuella sambandet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet och läsutveckling - en kunskapsöversikt om det eventuella sambandet
Author Bröchner, My ; Ocasio, Anna
Date 2019
Swedish abstract
Översiktens syfte var att undersöka vilka effekter fysisk aktivitet har på läsutveckling. Kunskapsöversikten är ett självständigt arbete på grundnivå. Vi har sökt, analyserat och granskat forskning för att sammanställa den kunskap som gjorts kring eventuella samband mellan fysisk aktivitet och läsutveckling. Resultatet tyder på att fysisk aktivitet och motorisk träning ökar koncentrationsförmåga och minne samt att motoriska och kognitiva funktioner utvecklas parallellt. Fysisk aktivitet i form av korta träningspass i anslutning till lektioner främjar fokus och klassrumsklimat. Fysisk aktivitet genererar goda sociala lärmiljöer som tillsammans med god motorik och koncentrationsförmåga påverkar läsutveckling i en positiv riktning. Majoriteten av studierna visar på samband mellan fysisk aktivitet och goda akademiska prestationer i test som mäter läsförmåga.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
koncentration
Läsning
Läsutveckling
Minne
Motorik
Motorisk träning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28683 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics