VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?

DSpace Repository

VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?
Author DAABAS, ALBARAA ; DAABAS, ALBARAA
Date 2019
English abstract
Purpose: To evaluate which smoking cessation method is most effective in chronic obstructive pulmonary disease. What was investigated were the improvements in the patient result of different smoking cessation methods. Objective: Database search and identification of relevant literature. Assessment of quality of the included studies compilation and summary of the documentation and the result. Studies: Reviews and systematic reviews. Sources: MEDLINE, CINAHL and Cochrane Library. Methods: Literature search was performed, the reviews were assessed with AMSTAR 2 and PRISMA. The information was extracted in tables. Results: 10 systematic reviews with high PRISMA and AMSTAR 2 score were collected with a variety of 370-13000 COPD patients. Mortality, morbidity and quality of life showed positive results, the proportion of people who quit smoking also showed significant numbers. Conclusion: There is evidence of interventions that have a positive effect on COPD patients to quit smoking. Intensive pharmacotherapy counseling and motivational interviewing showed the best results for a COPD patient.
Swedish abstract
Syfte: Att utvärdera vilken rökavvänjnings metod som är mest effektiv vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det som undersöktes var de förbättringar i patientresultatet av de olika rökavvänjnings metoderna. Mål: Databassökning samt identifiering av relevant litteratur. Bedömning av kvaliteten på de inkluderade studierna och sammanställning och sammanfattning av dokumentationen respektive resultat. Studie typer: Sammanställningar och systematiska sammanställningar. Källor: MEDLINE, CINAHL och Cochrane Bibliotek. Metoder: Litteratursökning utfördes, sammanställningarna bedömdes med AMSTAR 2 och PRISMA formulären. Informationen sammanställdes i tabell som sammanfattade resultaten. Resultat: 10 systematiska sammanställningar med medel till hög PRISMA och AMSTAR 2 poäng samlades med en variation av 370 – 13000 KOL-patienter. Dödlighet, sjuklighet och livskvalité visade positiva resultat, andel personer som slutade röka visade också signifikanta siffror. Slutsats: Det finns bevis av interventioner som har positiv effekt på KOL-patienter att sluta röka. Intensiv farmakoterapi rådgivning och motiverande samtal visade bästa resultat för en KOL-patient.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject COPD, Chronic obstructive pulmonary disease, smoking, cigarette smoking, smoking cessation.
COPD, Chronic obstructive pulmonary disease, smoking, cigarette smoking, smoking cessation.
Handle http://hdl.handle.net/2043/28691 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics