Beslutet kring make or buy av en företagsfunktion - vilka faktorer ska tas med i beslutet?

DSpace Repository

Beslutet kring make or buy av en företagsfunktion - vilka faktorer ska tas med i beslutet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Beslutet kring make or buy av en företagsfunktion - vilka faktorer ska tas med i beslutet?
Author Persson, Louisa ; Sandberg, Johanna
Date 2019
English abstract
One of the industries that has major problems with empty running, is the construction industry. Empty running adversely affects the environment and the economy negatively due to an empty backhaul. A company in the construction industry that works to reduce their empty runs is the house manufacturer Eksjöhus. To reduce these, the company regularly collects material for the house production in connection with the return transport. In this study, it is examined whether this approach is the best, or whether they should outsource the material retrieval. To find out which option that is the most advantageous, the study's purpose is to examine which factors companies need to take into account in their make or buy decision, if they should outsource or insource a company function. Three general areas are presented, which are backhaul, outsourcing and insourcing. To evaluate possible outcomes and decide which option is best, a total relationship cost analysis is used. The conclusions drawn, are that companies cannot only take economic factors into account in their outsourcing decision. Companies also need to consider other factors in their decision making, and these factors depends on the specific company and situation. In this case, Eksjöhus should consider customer satisfaction, service, risk, time and environment in their decision making. Therefore Eksjöhus is recommended to outsource the material collection to an external party, but in order to avoid empty transport, they should use digital solutions that can match suitable goods with the return transport.
Swedish abstract
Byggbranschen är en av de branscher som har störst problem med tomma lastbilstransporter. Detta då lastbilen ofta kör fullastad till byggplats men utan last under returtransporten, vilket är negativt för ekonomin och framförallt för miljön. Ett företag i byggbranschen som arbetar för att minska sina tomma returtransporter är hustillverkaren Eksjöhus. För att minska dessa hämtar företaget regelbundet material till husproduktionen i samband med returtransporten. I denna studie undersöks om detta tillvägagångssätt är det bästa, eller om de bör outsourca materialhämtningen. För att ta reda på vilket alternativ som är mest fördelaktigt är studiens syftet att ta reda på vilka faktorer företag behöver ta hänsyn till i beslutet kring make or buy, om de bör outsourca eller insourca en företagsfunktion. I teoridelen presenteras tre övergripande områden, vilka är returtransporter, outsourcing och insourcing. För att utvärdera möjliga utfall och besluta vilket alternativ som är det bästa används en total relationskostnadsanalys. De slutsatser som dras är att företag inte enbart kan ta hänsyn till ekonomiska faktorer i sitt outsourcingbeslut. Företag måste även beakta andra faktorer i beslutet, detta är dock väldigt företags- och situationsspecifikt. I detta fall bör Eksjöhus ta hänsyn till kundnöjdhet, service, risker, tid och miljö. Utifrån dessa rekommenderas Eksjöhus att outsourca sin materialhämtning till en extern part, men för att undvika tomma transporter bör de ta hjälp av digitala lösningar som kan matcha lämpligt gods med returtransporten.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Returtransporter
Outsourcing
Insourcing
Make or buy
Totalkostnadsanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/28705 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics