Använder elever sina vardagskunskaper i matematikundervisningen, eller glömmer de sin vardag när de stiger in i klassrummet?

DSpace Repository

Använder elever sina vardagskunskaper i matematikundervisningen, eller glömmer de sin vardag när de stiger in i klassrummet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Använder elever sina vardagskunskaper i matematikundervisningen, eller glömmer de sin vardag när de stiger in i klassrummet?
Author Johansson, Kajsa ; Pettersson, Annika
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka om, eller i vilken utsträckning, elever använder sina vardagskunskaper i skolmatematiken. Gör de någon koppling mellan matematiken i klassrummet och sin övriga vardag? För att ta reda på detta utformade vi tre stycken uppgifter med olika grad av vardagsanknytning som vi lät elever i årskurs ett på gymnasiet besvara. Vi följde även upp elevernas svar med följdfrågor angående deras tillvägagångssätt och syn på uppgifterna. Resultatet visade att de flesta elever inte är vana att sätta sina svar eller tankegångar i relation till vardagen. Främsta anledningen till detta är att eleverna är vana att behandla matematikuppgifter på ett visst sätt när de sitter i klassrummet; de vill så snabbt som möjligt hitta ”rätt” svar enligt facit.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
Vardagskunskaper
Handle http://hdl.handle.net/2043/2872 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics