Vägen till elitnivå i fotboll - En studie om de bästa vägvalen och miljön för att nå elitnivå

DSpace Repository

Vägen till elitnivå i fotboll - En studie om de bästa vägvalen och miljön för att nå elitnivå

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägen till elitnivå i fotboll - En studie om de bästa vägvalen och miljön för att nå elitnivå
Author Sverrisson, Oskar
Date 2019
English abstract
Today's football is strongly affected by economy to be able to stay at elite level. Many elite clubs in Sweden depend on develop and selling their talented players. Research shows that it is very hard to identify the players most likely to reach the elite level. This makes it important for the clubs to have a good plan on how to develop their young players. The aim of this study is to identify in which environment and through which choices in sport a young teen has the best chances reaching elite level in football. Results demonstrate that family and coaches has the biggest impact on a player’s journey to elite level. Studies also show that sampling before the age of 16, is strongly recommended. Keywords: Football player, talent development, sport choices, environment, elite level
Swedish abstract
I dagens fotboll har ekonomin en stor betydelse för föreningars möjligheter att bedriva sin elitverksamhet. Många elitföreningar i Sverige är beroende av att utveckla och sälja talangfulla spelare för att få föreningen att gå runt ekonomiskt. Samtidigt drömmer många unga fotbollsspelare om att spela på elitnivå, och försörja sig på att spela fotboll. Forskning visar på att det är mycket svårt att tidigt identifiera de spelare som kommer bli bäst. Därför är det viktigt att föreningar har klart för sig hur det ska träna, påverka och utveckla sina talanger. I många fall har föreningar klart för sig hur de vill och ska träna sina spelare, men trotts detta är det få som verkligen når elitnivå. Det finns faktorer runt unga fotbollsspelare som inte alltid ses som självklara när man pratar om talangutveckling. Denna litteraturstudie har som syfte att identifiera i vilken miljö och genom vilka vägval en pojke i Sverige har störst chans att nå elitnivå i fotboll. I den här studien har empiri samlats in genom att analysera 32 olika dokument, forskningsrapporter och böcker. Empirin har analyserats och presenterat en slutsats. Slutsatsen av studien visar att föräldrar och tränare anses vara de viktigaste faktorerna i en spelares miljö, de har den störst betydelse för en spelares möjligheter att nå elitnivå inom fotboll. När det kommer till vägval rekommenderas en spelare sampla till och med ungefär 16 års ålder. Därefter rekommenderas spelaren att specialisera sig på fotboll och satsa helhjärtat. I övrigt kan studien se att forskning kan stödja den spelarutbildningsplan som svenska fotbollförbundet tagit fram. Spelarutbildningsplanens upplägg känns högst relevant att följa, för att ha goda möjligheter att nå elitnivå inom fotboll i Sverige. Nyckelord: Fotbollsspelare, talangutveckling, vägval, miljö, elitnivå
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Talangutveckling
Fotboll
Sampling
Handle http://hdl.handle.net/2043/28750 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics