Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar

DSpace Repository

Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar
Author Fredriksson, Mickaela ; Nyman, Julia
Date 2019
English abstract
Buying property is an important event in person’s life and therefore the real estate agent has been given an important role. A real estate agent is hired by signing a personal contract with the consumer that obligates them to execute their work in a thorough and professional way and it also states that they are personally responsible for their actions when executing their job. In the event that the real estate agent should fail their duties, for example that an inaccurate clause has been used in a contract, they are personally responsible for it even if they have been assisted by attorneys in creating the clause. A public inquiry commission published its report in 2018, with proposals for new provisions in the Estate Agents Act which, if approved, will lead to a different legal aspect than what is currently practiced in Sweden. Legally there are no current laws that regulate the real estate companies, but this inquiry commission aims to change that by giving the companies obligations and responsibilities. Among other things, this could potentially affect the question of who bears responsibility for inaccurate contract clauses, the real estate agent or the firm where the agent is employed. This is being investigated because of a desire to increase the quality of the real estate industry as a whole and aim to give Fastighetsmäklarinspektionen the obligation to ensure that the companies are also valid and not just ensuring that the real estate agents are valid, as is the case currently. The new proposal, if approved, would also lead to increasing costs to be able to uphold the quality of the industry because of the increasing workload thrust upon Fastighetsmäklarinspektionen. The paper brings up point of views to be discussed and aims to bring thoughts and different aspects to the problems that are visible in today’s real estate market. The potential difference in the legal aspect could lead to a situation where the real estate companies would also be held responsible alongside the real estate agent. If both parties have failed their duties, then both can be held responsible at the same time. The real estate companies’ responsibilities could potentially be used as a motivation to see to that they operate and manage the companies thoroughly.
Swedish abstract
Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. Skulle några problem uppstå, som exempelvis att ett kontraktsvillkor är felaktigt, så är det fastighetsmäklaren som hålls personligt ansvarig för detta oavsett om denne utformat kontraktsvillkoren själv eller fått hjälp av en jurist. Staten har tillsatt en utredning vars syfte var att komma fram till en ny fastighetsmäklarlag som ska innefatta skyldigheter även för mäklarföretaget vilket nuvarande lagstiftning inte gör. Detta skulle då innebära att även mäklarföretagen åläggs vissa skyldigheter för att ens kunna bedriva sin verksamhet. Däribland föreslås det att de ska inneha en registrering likt den som den enskilda fastighetsmäklaren har idag. Utredningen öppnar upp för möjligheten att mäklarföretaget kan hållas ansvarigt för felaktigheter samtidigt som den enskilda fastighetsmäklaren. Utredningen syftar även på att kvalitetssäkra branschen genom att ålägga Fastighetsmäklarinspektionen ett ansvar att även utöva tillsyn över mäklarföretagen och inte bara fastighetsmäklarna som är fallet idag. Fastighetsmäklarinspektionen måste därför få de resurser som lär behövas för att kunna bedriva tillsynen effektivt och framgångsrikt. Arbetet tar upp olika aspekter till diskussion som ämnar till att föra fram tankar och åsikter om problem som är synliga på dagens marknad. Det eventuella nya rättsläget skulle kunna leda till att ett skadeståndsansvar för mäklarföretaget verkar sida vid sida med det ansvar som den enskilda fastighetsmäklaren har idag. Har båda parterna gjort fel så kan båda komma att ansvara samtidigt. Mäklarföretagens eventuella skadeståndsansvar kan verka som en motivationskraft för att se till att dessa bedrivs på rätt sätt och av redbara och lämpade ägare. Det enskilda ansvaret för fastighetsmäklaren bör dock fortsatt vara starkt.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fastighetsmäklarens personliga ansvar
Mäklarföretag
Mäklarföretagets ansvar
Mallar
Handle http://hdl.handle.net/2043/28756 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics