Utvärdera individuell karriärvägledning? En studie om utvärdering och kvalitetssäkring av individuell karriärvägledning i grundskolan

DSpace Repository

Utvärdera individuell karriärvägledning? En studie om utvärdering och kvalitetssäkring av individuell karriärvägledning i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utvärdera individuell karriärvägledning? En studie om utvärdering och kvalitetssäkring av individuell karriärvägledning i grundskolan
Author Olofsson, Joel ; Malmström, Jim
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka hur karriärvägledare i grundskolan tänker att individuell karriärvägledning kan utvärderas, samt huruvida individuell karriärvägledning ingår i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Fem intervjuer genomfördes med karriärvägledare i grundskolan, och 22 kommuntäckande dokument rörande systematiskt kvalitetsarbete undersöktes. Resultatet av intervjuerna visar att intervjupersonerna har liknande tankar om hur individuell karriärvägledning kan utvärderas. Intervjupersonernas värderingsgrund, d.v.s. vilka kriterier intervjupersonernas anser att individuell karriärvägledning ska värderas mot, skiljer sig dock. Intervjupersonerna ser flera hinder för utvärdering av individuell karriärvägledning, däribland tidsbrist och bristande intresse från ledningen, Vidare visar vårt resultat att individuell karriärvägledning inte ingår som utvärderingsobjekt i det systematiska kvalitetsarbetet på kommunnivå.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Karriärvägledning
Individuell karriärvägledning
Utvärdering
Systematiskt kvalitetsarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/28761 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics