Jag ville ha en framtid

DSpace Repository

Jag ville ha en framtid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jag ville ha en framtid
Author Orlov, Julie
Date 2019
Swedish abstract
Trenden att gå ett högskoleförberedande program på gymnasiet har på senaste tiden bara ökat. Det är ungefär dubbelt så många elever som studerar på ett högskoleförberedande program jämfört med antalet elever som studerar på ett yrkesprogram. Men studerar alla dessa elever på högskoleförberedande program vidare? Hög andel gör inte det. Denna undersökning har haft som syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar ungdomar på högskoleförberedande program att inte vilja studera vidare efter gymnasieexamen. Studien har även undersökt de vanligaste påverkansfaktorerna i ungdomars karriärval, alltså gymnasievalet och framtidsvalet till antingen studier eller arbete. Undersökningen är kvalitativt gjord med sju intervjuer med elever från årskurs tre på ett högskoleförberedande program i Eskilstuna. Frågeställningarna som besvarats i undersökningen var: Vilka faktorer påverkar valet till det högskoleförberedande programmet i Eskilstuna kommun? samt Vilka faktorer påverkar elever på högskoleförberedande program i deras karriärval i Eskilstuna kommun? För att kunna besvara dessa frågeställningar har teorier och begrepp, som System Theory framework (STF), Bourdieus begrepp habitus och kapital och Careership Theory använts. Resultaten visar att föräldrar och vänner har stor påverkan i informanternas karriärval, både i gymnasievalet och mot fortsatta studier. Vidare har bristande information från grundskolan påverkat att ungdomarna valt vad de upplever som ett brett program. I sitt karriärval till antingen högre studier eller arbete, väljer informanterna i denna undersökning att inte studera. Anledningen till detta val är att de inte har motivation och känner sig utbrända efter gymnasiet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject gymnasiet
högre utbildning
högskoleförberedande program
påverkansfaktorer
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28762 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics