Fotbollsspelaren och föräldern: En studie om unga fotbollsspelare och föräldrars syn på motivation, toppning och föräldrarnas påverkan

DSpace Repository

Fotbollsspelaren och föräldern: En studie om unga fotbollsspelare och föräldrars syn på motivation, toppning och föräldrarnas påverkan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fotbollsspelaren och föräldern: En studie om unga fotbollsspelare och föräldrars syn på motivation, toppning och föräldrarnas påverkan
Author Parsfelt Beach, Tobias ; Hansson, Jonna
Date 2019
English abstract
On the 1st of January 2017 the Swedish football association enforced a rule that prohibited the crowning of a league winner for children under the age of 13. The reasoning behind this was to counter the growing issue of parent aggression and pressure in relation to the progression and result of their children. With that in mind, this study will compare the experience of parents and their children aged between 11-13, in regard to the topics motivation and skill segregation within the sport of football in combination with the self-determination theory and its three basic psychological needs: Autonomy, competence and relatedness. Six interviews were held with three parents and three male football players aged between 11-13 to gather information. The three boys who participated in the interviews were from different football clubs from the south of Skåne. After comparing the answers from the interviews, six factors of motivation were found: 1. The interest in football, 2. Independence and own influence, 3. Team selection and individual development, 4. Feedback from the parents, 5. Relatedness and 6. Geographical location. These factors were all important as to why the boys started, continued and kept playing football. The conclusion of the study shows the parents play a big role regarding their children’s football career, both in a negative but mostly in a positive manor.
Swedish abstract
Den 1 januari 2017 förbjöd det svenska fotbollsförbundet möjligheten att utse seriesegrare för barn under 13 år som spelar fotboll. Detta efter att man bland annat upplevt och uppmärksammat en rådande föräldrarpress och hets vid sidlinje kopplat till barnens prestationer och idrottsliga resultat. Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer med fotbollsspelande pojkar och deras föräldrar i södra Skåne, jämföra deras upplevelser kring toppning, motivation och föräldrars involvering och därmed förklara hur unga fotbollspojkar påverkas av dessa faktorer i sitt fotbollsspelande. Detta genom att förhålla sig till begreppen toppning och motivation och med stöd från självbestämmandeteorin som innefattar de psykologiska grundbehoven för inre motivation: Autonomi, kompetens samt samhörighet. För att få så tydliga och ingående åsikter och upplevelser som möjligt från spelarna och föräldrarna så gjordes empiriinsamligen med hjälp utav intervjuer. Dessa intervjuer gjorde med tre manliga fotbollsspelare mellan 11–13 år samt respektive tre föräldrar, en förälder tillhörande en av varje spelare. Spelarna tillhörde olika fotbollsföreningar, alla föreningarna är lokaliserade i södra Skåne. Därefter jämfördes intervjusvaren med varandra och sex stycken motivationsfaktorer eller teman kunde identifieras i svaren: 1. Intresse för fotbollen, 2. Självständighet och egen påverkan, 3. Lagindelning och individuell utveckling, 4. Feedback från föräldrarna, 5. Gemenskap samt nummer 6. Geografisk plats. De mest centrala och viktigaste motivationsfaktorerna i studien är intresset för fotbollen samt gemenskapen, som båda grundar sig föräldrarnas inverkan på barnens idrottsval och fortsättning. Vikten av att ha ett egenintresse för fotbollen i samband med att inneha en känsla av delaktighet, med såväl lagkamrater som familj (föräldrar) är fokuserad i studiens resultat. Mindre skillnader kunde identifieras i spelarnas kontra föräldrarnas upplevelser men majoriteten är likasinnade i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Slutsatsen av studien inger att det finns en del olika motivationsfaktorer som gör att 11–13 åriga pojkar spelar fotboll men en gemensam nämnare för dessa faktorer är föräldrarnas inverkan på de alla.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Soccer
Interview
self-determination theory
skill segregation
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/28764 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics