Elevdiskussioner som verktyg för lärande i matematik

DSpace Repository

Elevdiskussioner som verktyg för lärande i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevdiskussioner som verktyg för lärande i matematik
Author Helander, Ola ; Hallin, Hanna
Date 2019
Swedish abstract
Muntlig kommunikation mellan elever genomsyrar skolans styrdokument och syns i allt från skolans värdegrund och uppgifter till matematikens ämnes- och kursplan. Vår undersökning behandlar hur matematiklärare resonerar kring muntlig kommunikation mellan elever och hur lärare verkställer dessa resonemang i sin praktik. Undersökningen utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare. Materialet analyserades sedan utifrån grundad teori och tre diskurser genererades. Den första diskursen är att den muntliga kommunikationsförmågan är lågt prioriterad. Den andra är att syftet med muntlig diskussion mellan elever är att de ska fördjupa sin matematiska förståelse. Den tredje är att lärare använder olika aktiviteter för att uppnå syftet med den muntliga diskussionen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject muntlig kommunikation
kommunikationsförmåga
samarbete
matematik
elevdiskussioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/28772 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics