Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

DSpace Repository

Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen
Author Hussein, Sara
Date 2019
English abstract
We live in a society were changes constantly occur. If we look back then we can se difference of how the society looked like before the immigration. Today we live in a multicultural and multi-ethnic society. Except the changes in society, changes in school also occur. The goal with the knowledge overview is to review the research about intercultural approach in social-science education. The purpose is also to mediate information about intercultural approach in social science and how we can apply in the education for the pedagogues and teacher students. In the knowledge overview the results are presented by the research that shows how important it is for the teachers to have an intercultural leadership also benefit the students when they get an intercultural approach apply in the social science education. The students get to develop an ability to handle cultural differences and learn how to work in a democratic society. In order for the teacher to succeed with an intercultural approach they are required to get involved with their students' experiences and take initiative to work interculturally.
Swedish abstract
Vi lever i ett samhälle där förändringar sker ständigt. Om vi blickar tillbaka så kan vi se en skillnad på hur samhället såg ut innan invandringen. Idag lever vi i ett mångkulturellt och multietniskt samhälle. Förutom samhällets förändringar så sker det även förändringar i skolan. Målet med kunskapsöversikten är att granska forskning kring ett interkulturellt förhållningssätt i samhällskunskapsundervisningen. Syftet är även att förmedla information om interkulturellt förhållningssätt i samhällskunskap och hur den kan tillämpas i undervisningen till pedagoger samt lärarstudenter. I kunskapsöversikten redovisas resultaten av forskningen som visar hur viktigt det är att läraren har ett interkulturellt ledarskap dessutom vad för nytta eleverna får när det interkulturella förhållningssättet tillämpas i samhällsundervisningen. Eleverna får dels en utvecklad förmåga att hantera kulturella skillnader och lära sig att fungera i ett demokratiskt samhälle. För att läraren ska lyckas med det interkulturella förhållningssättet krävs det att hen engagerar sig i utbyte med elevers erfarenheter och ta initiativ att arbeta interkulturellt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kulturmöten
samhällskunkskapsundervisning
samhällskunskapsdidaktik
mångkulturalism
mångkulturell skola
interkulturellt lärande
interkulturellt förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/28780 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics