Optimizing data retrieval response time using localized database services

DSpace Repository

Optimizing data retrieval response time using localized database services

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Optimizing data retrieval response time using localized database services
Author Lapovski, Cem ; Ekholm, Philip
Date 2019
English abstract
Data processing is an aspect of system solutions which cannot be neglected. Response times is an equally important aspect in the modern online service. With cloud services reaching an all-time peak in popularity, it is important to know how to use them efficiently by providing the best results. The client, Axis Communications, is currently developing an IoT (Internet of Things) platform which is thought to deliver further software functionality and information in real-time to the end user. One of the elements of this service is event handling and processing. It requires events to be received and processed using AWS components before sending them through. In this thesis we aim to compare the performance between decorating an event stream using external services to decorating the same event stream with local services. In order to determine which of the solutions offer a better result for our client, we had to develop a new prototype of said solution. The process of development makes it possible to iterate and evaluate the prototype during the time of development. The evaluation should only be used as a guideline when considering event handling services as the number of parameters may differ and yield altered results. The results prove that our method for this solution had up to 5,16 times faster response time. The cloud-based solution also performed better when under heavy load by processing all of the requests simoultanously due to the scaling of AWS Lambda.
Swedish abstract
Datahantering är en aspekt av systemlösningar som inte ska försummas. Svarstider är en lika viktig aspekt i den moderna onlinetjänsten. När molntjänster har nått en popularitet högre än någonsin är det viktigt att veta hur man använder dem effektivt för att kunna få bästa resultat. Kunden, Axis Communications, utvecklar för närvarande en IoT-plattform (Internet of Things) som tros leverera ytterligare mjukvarufunktionalitet och information i realtid till slutanvändaren. Ett moment i denna tjänst är händelsehantering och behandling. Detta kräver att händelser tas emot och bearbetas med hjälp av AWS-komponenter innan de skickas vidare. I denna rapport har vi jämfört prestandan mellan att berika en händelseström med information via externa tjänster och att berika samma händelseström via lokala tjänster. För att bestämma vilka lösningar som ger en snabbare responstid för vår klient, Axis Communications, har vi utvecklat en ny prototyp. Utvecklingsprocessen som vi har valt gör det möjligt att iterera och utvärdera prototypen under utvecklingsprocessen. Utvärderingen bör endast användas som riktlinje vid bedömning av händelsehanteringstjänster, eftersom antalet parametrar kan skilja sig och ge ändrade resultat. Resultaten visar att vår metod för denna lösningen presterade upp till 5,16 gånger bättre än den externa tjänsten. Molntjänsten presterade även bättre under hög belastning tack vare skalbarheten hos AWS Lambda.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject database
optimize
aws
lambda
response time
iot
opaque
Handle http://hdl.handle.net/2043/28785 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics