An object tracking system for a tabletop board game

DSpace Repository

An object tracking system for a tabletop board game

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title An object tracking system for a tabletop board game
Author Nilsson, Filip ; Polner, Aron
Date 2019
English abstract
Playing board games is one context where humans interact with each other. Recently the Egocentric Interaction Research Group at Malmö University piloted an interdisciplinary project to research this type of interaction. The research focus is to analyze the interaction between players while they are playing board games. However, empirical data needs to be gathered from gameplay to be able to draw conclusions about the interaction. In this thesis, the process of developing a prototype to collect event-based data is presented. A combination of marker tracking technology and depth sensing is used for tracking 2D markers as well as a single player in a tabletop environment. The system categorizes and stores basic events such as placing, removing, and changing the location of a 2D marker as well as logging a player’s rotation in relation to the table. This empirical data is believed to be helpful for future studies by the Egocentric Interaction Research Group. The system is validated through a test sequence.
Swedish abstract
Att spela brädspel är ett sätt för människor att interagera med varandra. Nyligen så påbörjade Egocentric Interaction Research Group (egocentrisk interaktions forskningsgrupp) på Malmö Universitet ett tvärvetenskapligt projekt kring den här typen av interaktion. Forskningen fokuserar på att analysera mellanmänsklig interaktion i en brädspelskontext. För att kunna dra slutsatser om interaktionen behövs empirisk data. I detta arbete presenteras processen kring utvecklingen av en prototyp för datainsamling i brädspelskontext. En kombination av 3D kamerateknik och 2D markörspårning används för att samla in data. Genom att kategorisera grundläggande händelser så som placering, förflyttning och borttagning av 2D markörer samt kategorisera spelarnas rotationer i relation till bordet kan data samlas in och sparas i en databas. Systemet valideras genom en testsekvens.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Object tracking
Board game
Handle http://hdl.handle.net/2043/28786 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics