Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning - behövs det?

DSpace Repository

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning - behövs det?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning - behövs det?
Author Jangenmo, Jane
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract ! Jangenmo, Jane (2019). Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning - behövs det? Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. I denna studie har jag undersökt hur Skolverkets nationella bedömningsstöd (SNB) i matematik för lågstadiet påverkat möjligheten för pedagoger att upptäcka elever med matematiksvårigheter tidigt för att därigenom skapa goda förutsättningar för att klara kunskapsmålen i matematik årskurs 3. Inspirerad av fenomenografi har jag fördjupat mig i hur lärare, specialpedagoger och rektor ser på uppdraget att utföra, analysera och följa upp materialet. Med utgångspunkt i SNB i taluppfattning som utförts på en skola i södra Sverige, har jag gjort en innehållsanalys kopplad till taluppfattning och bedömning. Utifrån resultatet är min förhoppning att bidra med en ökad förståelse för SNB och dess innehåll samt belysa vikten av att det ges rätt förutsättningar för att utföra uppdrag från Skolverket. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv hoppas jag kunna bidra med att skapa förutsättningar för en kollegial samsyn kring och inblick i vad bedömningsstödet egentligen bidrar med för att öka lärarnas kunskap och engagemang. Studien vilar på en kvalitativ undersökning där tyngdpunkten ligger på förståelsen av SNB utifrån hur lärare, specialpedagoger och rektor på skolan upplever materialet. Empirin består av naturligt förekommande data då den bygger på elevresultat av SNB årskurs 1 till 3 samt fabricerande data i form av frågeformulär till pedagoger och rektor. Överlag har respondenterna en positiv inställning till SNB och studiens resultat visar att att om bedömningsstödet blivit implementerat på rätt sätt och samtliga inblandade hade givits bättre förutsättningar för att sätta sig in i materialet, hade utförande av testet getts bättre förutsättningar för att bli en naturlig och återkommande del i undervisningen i matematik.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bedömningsstöd
matematik
matematiksvårigheter
taluppfattning
Skolverket
Handle http://hdl.handle.net/2043/28800 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics