Lärande - en socioekonomisk fråga eller inte?

DSpace Repository

Lärande - en socioekonomisk fråga eller inte?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärande - en socioekonomisk fråga eller inte?
Author Rosenqvist, Anna ; Perry, Carola
Date 2019
Swedish abstract
Detta examensarbete problematiserar hur lärare kan synliggöra lärandemålen i matematik i sin undervisning på två skolor med skilda socioekonomiska förutsättningar. Idén uppkom då vi på utbildningen jämförde hur olika förutsättningar lärare kan ha på våra skolor och hur detta påverkar elevernas måluppfyllelse. Arbetet utgår från teorier om fem nyckelstrategier för formativ bedömning och begreppen formativ och summativ bedömning. Arbetet redogör för forskning kring möjligheter att utveckla lärares undervisningspraktik inom området för formativ bedömning och de fem nyckelstrategierna. Arbetet redogör också för forskning kring olika bakgrundsfaktorer som bidrar till ojämlikhet mellan olika skolor. Metoden för arbetet utgår från kvalitativa intervjuer av sex matematiklärare på två olika skolor. Lärarna arbetar både på lågstadiet och på mellanstadiet. Vår slutsats är att trots samma intentioner hos lärarna med sin undervisning är förutsättningarna för lärande väldigt olika. I skollagen står det att vi ska ha en likvärdig skola för alla elever men så är inte fallet i praktiken. Elevernas lärande styrs av den socioekonomiska bakgrunden och de svårigheter som den språkliga medvetenheten skapar. Formativ bedömning är ett redskap för att synliggöra lärandet oavsett de olika språkliga förutsättningarna på våra skolor.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nyckelstrategier
Formativ bedömning
Feedback
Socioekonomiska förutsättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/28850 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics