”Det har jag faktiskt rätt till” En kvalitativ studie om hur barnkonventionen förstås och framställs av pedagoger i förskolan

DSpace Repository

”Det har jag faktiskt rätt till” En kvalitativ studie om hur barnkonventionen förstås och framställs av pedagoger i förskolan

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det har jag faktiskt rätt till” En kvalitativ studie om hur barnkonventionen förstås och framställs av pedagoger i förskolan
Author Ljuba, Suzanna ; Besic, Emina
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att synliggöra barnkonventionen inom förskolan och att se hur barnkonventionens fyra grundläggande principer förstås och omsätts i praktiken av verksamma pedagoger i förskolan. Tidigare forskning inom forskningsfältet om barns rättigheter i förskolan är begränsad. I arbetet lyfts forskning inom Norden, dock innehåller det inget om hur pedagoger förstår begreppen barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till utveckling och barns rätt till att fritt uttrycka åsikter i förskoleverksamheten. Teoretiska utgångspunkter om barndomssociologi har använts för att förstå hur pedagogerna uppfattar och omsätter barnkonventionens fyra grundläggande artiklar i förskoleverksamheten. Metoden för studie skedde genom kvalitativa intervjuer med pedagoger på två skilda förskolor. Resultatet visar att pedagogernas uppfattningar om barnkonventionens fyra principer skiljs åt, beroende på hur pedagoger tolkar begreppen barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till utveckling och barns rätt till att fritt uttrycka åsikter. I diskussionen reflekterar vi över hur pedagogerna tolkar begreppen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject pedagog
förskola
barnkonventionen
rättigheter
barns lika värde
barnets bästa
Handle http://hdl.handle.net/2043/28868 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics