Barns fantasi och berättarlust genom estetiska former/ ett möte mella fyra tvåspråkiga barn födda år 2000

DSpace Repository

Barns fantasi och berättarlust genom estetiska former/ ett möte mella fyra tvåspråkiga barn födda år 2000

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns fantasi och berättarlust genom estetiska former/ ett möte mella fyra tvåspråkiga barn födda år 2000
Author Gram, Pia ; Nilsson, Susanne
Date 2006
Swedish abstract
Genom att låta barnen återberätta en saga med ett problem att lösa via bilder och samtal om olika lösningar besvaras frågeställningarna: Hur tolkar tvåspråkiga barn problem i en öppen/sluten dialog i själva processen och hur påverkas barnen utifrån dessa skilda förhållningssätt? Ser vi någon skillnad på deras kreativa tänkande utifrån de olika direktiven från pedagogerna? Utvecklas ett språkutvecklande sammanhang när barnen delger varandra sina olika lösningsförslag?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject saga
bild
återberättande
problemlösning
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2887 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics