Förstår de? En uppsats kring begreppen fotosyntes och förbränning

DSpace Repository

Förstår de? En uppsats kring begreppen fotosyntes och förbränning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förstår de? En uppsats kring begreppen fotosyntes och förbränning
Author Arenbo, Anette ; Bolmenius, Helena
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på vad eleverna på våra respektive skolor kan om begreppen fotosyntes och förbränning. Vi har även undersökt om arbetssättet har någon betydelse för att nå förståelse för dessa begrepp. Vi har använt oss av ett skriftligt prov och vi har gjort intervjuer med niondeklass elever då vi fördjupat oss i frågeställningarna. Intervjuerna har varit kvalitativa och utfördes individuellt. Vid provet fann vi skillnader mellan de båda skolorna vilket vi inte fann då vi sammanställde intervjuerna. Vissa av resultaten har vi försökt analysera extra då de väckte vår förvåning, så som den uppfattning många elever besitter, nämligen att vatten utgör den största byggstenen i trädets massa. Vi anser oss ha kommit fram till att det naturvetenskapliga språket haft stor betydelse för hur våra elever utvecklat förståelse för begreppen fotosyntes och förbränning samt hur vi på våra skolor har arbetat med förståelse i samband med språket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
språkets betydelse
arbetssätt
fotosyntes
förbränning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2889 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics