Förskolebarns utomhuslek. Barns lek och upplevelser på förskolans gård

DSpace Repository

Förskolebarns utomhuslek. Barns lek och upplevelser på förskolans gård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarns utomhuslek. Barns lek och upplevelser på förskolans gård
Author Pils, Bodil
Date 2006
Swedish abstract
Många förskolebarn som leker ute gör detta på förskolegården. Syftet med undersökningen är att beskriva barns utomhuslek på förskolans gård. Vad är karaktäristiskt för just utomhusleken och var och vad leker barnen? Arbetet belyser även leken ur barnens perspektiv, hur de själva upplever och beskriver sin lek. Undersökningen tar också upp utomhusleken ur ett genusperspektiv; hur flickors och pojkars lek och upplevelser av den skiljer sig åt. Undersökningne har genomförts på en förkolea under några vintermånader. Kvalitativa metoder har använts och omfattar observationer av barnens utomhuslek och intervjuer med barnen om deras upplevelser av leken. En del av observationer a är videofilmade. När arbetet genomfördes var gården täckt av snö och leken blev naturligtvis påverkad av detta. Utomhusleken var trots det mycket varierad; starka lekupplevelser med utforskande av miljön och vilda lekar, som att åka i backen, var dominerande. Men även fantasilekar, olika typer av jagalekar och bråklekar förekom i stor utsträckning. Pojkars och flickors lek skilde sig åt en del, men det fanns också många tillfällen till samlek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskolegård
utomhuslek
genus
miljö
lekupplevelse
lektema
Handle http://hdl.handle.net/2043/2890 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics