MYNDIGHETSPERSON OCH MEDMÄNNISKA

DSpace Repository

MYNDIGHETSPERSON OCH MEDMÄNNISKA

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title MYNDIGHETSPERSON OCH MEDMÄNNISKA
Author Svensson, Emma ; Nora, Thörner
Date 2019
English abstract
Social work, generally consists interpersonal treatment and relations. The aim of this study was to describe the point of view among social welfare secretaries concerning the significance of the relation between social welfare secretaries and clients with drug abuse. Six social welfare secretaries from different social services in Malmö, working with clients with abuse participated in interviews. Data was gathered by means of interviews, focusing the relative importance of alliance and power in their daily work with clients. The study states that there is imbalance of power when social welfare secretaries and clients meet. The social welfare secretary can use the relation as a tool to make the client feel comfortable and secure in the encounter with the social welfare secretary. The informants implies that the relation is significant in most cases to get access to the client's story and also to investigate the clients understanding and desires. Elements such as the clients earlier experiences of authorities, time pressure, and the imbalance of power between the social welfare secretary and the client can aggravate for the social welfare secretary to build a good relation with the client and eventually a strong alliance. There is a contradiction in the way our informants describes how they treat their clients well and states that they are trying to build a good relationship with them, when on the other hand, all of our informants claims that most of their clients have bad experiences when it comes to meeting authorities.
Swedish abstract
Socialt arbete tar sig många gånger uttryck genom mellanmänskliga möten och relationer. Syftet med denna studie var att beskriva socialsekreterares syn på relationens betydelse mellan socialsekreterare och klienter med beroendeproblematik. Sex socialsekreterare från olika stadsområdesförvaltningar i Malmö stad som arbetar med klienter med beroendeproblematik intervjuades för att få en bild av deras syn på bemötandets och alliansens betydelse i mötet med klienten samt hur de ser på maktobalansen i mötet med klienter. Studien konstaterar att det råder en maktobalans i mötet mellan socialsekreterare och klient. För att få klienten att känna sig trygg i mötet med socialsekreteraren kan relationen användas som ett verktyg. Informanterna menar att relationen i de flesta fall har en stor betydelse för att få tillträde till klientens berättelse och vad hen vill med sin förändringsprocess. Faktorer som klientens tidigare erfarenheter av myndigheter, tidspress och maktobalansen mellan dem kan försvåra för socialsekreteraren att skapa en god relation med sin klient och således tillsammans bygga en allians. Det finns en motstridighet i att samtliga informanter upplever att många av deras klienter har blivit dåligt bemötta av andra myndighetspersoner, medan de själva uttrycker att de alltid försöker bemöta sina klienter väl.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject alliance
drug abuse
intersectionality
power
relation
social welfare secretary
treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/28907 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics