Förskolebarns utomhuslek. Barns lek och upplevelser på förskolans gård

DSpace Repository

Förskolebarns utomhuslek. Barns lek och upplevelser på förskolans gård

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Pils, Bodil
dc.date.accessioned 2006-09-12T16:24:40Z
dc.date.available 2006-09-12T16:24:40Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2890
dc.description Många förskolebarn som leker ute gör detta på förskolegården. Syftet med undersökningen är att beskriva barns utomhuslek på förskolans gård. Vad är karaktäristiskt för just utomhusleken och var och vad leker barnen? Arbetet belyser även leken ur barnens perspektiv, hur de själva upplever och beskriver sin lek. Undersökningen tar också upp utomhusleken ur ett genusperspektiv; hur flickors och pojkars lek och upplevelser av den skiljer sig åt. Undersökningne har genomförts på en förkolea under några vintermånader. Kvalitativa metoder har använts och omfattar observationer av barnens utomhuslek och intervjuer med barnen om deras upplevelser av leken. En del av observationer a är videofilmade. När arbetet genomfördes var gården täckt av snö och leken blev naturligtvis påverkad av detta. Utomhusleken var trots det mycket varierad; starka lekupplevelser med utforskande av miljön och vilda lekar, som att åka i backen, var dominerande. Men även fantasilekar, olika typer av jagalekar och bråklekar förekom i stor utsträckning. Pojkars och flickors lek skilde sig åt en del, men det fanns också många tillfällen till samlek. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject förskolegård en
dc.subject utomhuslek en
dc.subject genus en
dc.subject miljö en
dc.subject lekupplevelse en
dc.subject lektema en
dc.title Förskolebarns utomhuslek. Barns lek och upplevelser på förskolans gård en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SÄL/KUT Lärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics