Fritidsaktivitet - Skolprestation

DSpace Repository

Fritidsaktivitet - Skolprestation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidsaktivitet - Skolprestation
Author Svikovic, Slavica
Date 2006
Swedish abstract
Studien är ett försök att förstå sambanden mellan ungdomars fritidsaktiviteter och skolprestationer samt urskilja vilka aktiviteter som verkar gynnande samt missgynnande för skolarbetet. Materialet består av en enkätundersökning med elever och sex intervjuer med lärare på en högstadieskola. Slutsatser som kan dras av materialet är att samband mellan fritidsaktivitet och skolprestation finns. Lärarnas upplevelse att organiserad eller regelbunden aktivitet, fysisk som icke-fysisk har samband med skolprestation styrks till viss del av enkäterna. De aktiviteter som var mer vanligt förekommande i gruppen med höga betyg var t ex läxor, disco, och kläder/frisyrer/smink. Den aktivitet som var mer vanlig i gruppen med låga betyg var data/Internet. Aktiviteter som inte kunde härledas till prestation var t ex musik, tv samt hänga med kompisar
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fritid
aktivitet
betyg
skolprestation
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2891 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics