Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter

DSpace Repository

Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter
Author Gullstrand, Emelie ; Jönsson, Johanna
Date 2019
English abstract
Author: Emelie Gullstrand & Johanna Jönsson Advisor/s: Jyri Backman Keywords: Factors for success, elite sport clubs, SPLISS, network and interviews Purpose: The purpose of this thesis is to investigate if there are common factors for success in Swedish team sport clubs that have been in the top since 2010. • How do successful elite sport clubs work in team sports to reach sporting success? • Which success factors do elite sport clubs consider important in reaching sporting success? • Are there any common success factors for how elite sport clubs work to reach sporting success? Methodology: The thesis is based on a qualitative research method, material has been collected and analyzed in order to answer the purpose and the formulated questionnaires. The material is collected through semi-structured interviews and document analysis. Theory: The theoretical foundation is based on the theory SPLISS and theories about network. Results and Conclusions: After interviewing five persons within various team sports; ice hockey, American football, volleyball, football and handball, the results indicate that there are a number of common factors för success for the elite associations that have been in the top for the last ten years. Due to the limited resources available in some of the sports, the smaller associations do not have the same qualifications for developing the administrative work and match arrangements, which means it differs in the way the associations work in certain areas. There are several common success factors for how elite sport clubs work to reach sport success.
Swedish abstract
Författare: Emelie Gullstrand & Johanna Jönsson Handledare: Jyri Backman Nyckelord: Framgångsfaktorer, elitföreningar, SPLISS, nätverk och intervjuer Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns gemensamma framgångsfaktorer hos svenska lagidrottsföreningar som resultatmässigt tillhört de främsta på högsta nationella serienivå under 2010-talet. • Hur arbetar de framgångsrika elitföreningarna i lagidrotter för att uppnå sportslig framgång? • Vilka framgångsfaktorer anser elitföreningarna är viktiga för att uppnå sportslig framgång? • Finns det några gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång? Metod: Denna studie utgår från ett kvalitativt induktivt synsätt, där material samlats in och analyserats för att därefter besvara det syfte och frågeställningar som formulerats. Materialet som samlats in är genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. Teori: Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i teorin SPLISS och teorier om nätverk. Resultat och slutsatser: Efter att ha intervjuat fem olika personer inom de olika lagidrotterna ishockey, amerikansk fotboll, volleyboll, fotboll och handboll visar resultatet på att det finns ett antal gemensamma framgångsfaktorer för de elitföreningarna som legat i toppen under de senaste tio åren. På grund av de begränsade resurserna som finns i vissa av idrotterna har de inte samma förutsättningar till att utveckla bland annat det administrativa arbetet och matcharrangemang vilket medför att det skiljer sig i sättet på hur föreningarna arbetar i inom vissa områden. Det finns flera gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Framgångsfaktorer
SPLISS
Nätverk
Elitföreningar
Intervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/28914 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics