Samtalet mellan pedagog och barn under måltiden på förskolan

DSpace Repository

Samtalet mellan pedagog och barn under måltiden på förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samtalet mellan pedagog och barn under måltiden på förskolan
Author Wiberg, Patricia ; Reem, Said
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka samtalet mellan pedagogen och barnen under måltiden. Studien har en kvalitativ metod med observationer som stöd för att komma fram till svaren på de frågeställningar som vi har ställt. Totalt har åtta observationer utförts på två förskolor. På den ena förskolan observerades en blandad åldersgrupp med barn mellan 1–5 år gamla medan den andra förskolan hade åldershomogena grupper. Empirin analyserades med hjälp Vygotskijs sociokulturella perspektiv och den proximala utvecklingszonen. Analysen visade att det fanns fyra huvudsakliga teman som uppstod ofta: Omsorg, uppfostran, språkutveckling och matematik.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
lärande
matematik
måltid
omsorg
samtal
språkutveckling
uppfostran
Handle http://hdl.handle.net/2043/28918 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics