Samtalet mellan pedagog och barn under måltiden på förskolan

DSpace Repository

Samtalet mellan pedagog och barn under måltiden på förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wiberg, Patricia
dc.contributor.author Reem, Said
dc.date.accessioned 2019-06-17T19:27:21Z
dc.date.available 2019-06-17T19:27:21Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28918
dc.description Syftet med studien är att undersöka samtalet mellan pedagogen och barnen under måltiden. Studien har en kvalitativ metod med observationer som stöd för att komma fram till svaren på de frågeställningar som vi har ställt. Totalt har åtta observationer utförts på två förskolor. På den ena förskolan observerades en blandad åldersgrupp med barn mellan 1–5 år gamla medan den andra förskolan hade åldershomogena grupper. Empirin analyserades med hjälp Vygotskijs sociokulturella perspektiv och den proximala utvecklingszonen. Analysen visade att det fanns fyra huvudsakliga teman som uppstod ofta: Omsorg, uppfostran, språkutveckling och matematik. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject förskola en_US
dc.subject lärande en_US
dc.subject matematik en_US
dc.subject måltid en_US
dc.subject omsorg en_US
dc.subject samtal en_US
dc.subject språkutveckling en_US
dc.subject uppfostran en_US
dc.title Samtalet mellan pedagog och barn under måltiden på förskolan en_US
dc.title.alternative The conversation between teacher and children during mealtime at preschool en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Hanna, Sjögren
dc.contributor.supervisor Erika, Lundell
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics