Små barns konflikter/Conflicts Between Young Children

DSpace Repository

Små barns konflikter/Conflicts Between Young Children

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Små barns konflikter/Conflicts Between Young Children
Author Batistic, Sandra ; Ronnelin, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om samspel mellan barn på en förskola i Malmö. Undersökningens fokus ligger på konflikter. Syftet med vår studie är att undersöka konflikter mellan barn på en småbarnsavdelning och den centrala frågeställningen i vår studie är: Vilka är de vanligaste orsakerna till konflikter mellan små barn? Delfrågor som vi kommer att använda när vi bearbetar och analyserar våra observationer är: Vad händer under barnens konflikter? Hur ser samspelet ut vid konflikter mellan barnen? Vilka brister finns det i kommunikationen mellan barnen? Undersökningsgruppen består av 17 barn i ett - tre års ålder på en småbarnsavdelning. Den metod som används är observationer med hjälp av en digitalvideokamera. Vi har observerat barnen genom att filma vid olika situationer under; fri lek inomhus, utomhus och vid måltidssituationer. De viktigaste resultaten av vår undersökning visar att de flesta konflikter orsakas av missförstånd, revir och turtagning under fri lek inomhus. De handlar om leksaker, lekredskap, böcker, knuffar och annan fysisk kontakt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject konflikt
samspel
kommunikation
empati
Handle http://hdl.handle.net/2043/2892 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics