Free from what? Limitations on Free Play

DSpace Repository

Free from what? Limitations on Free Play

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Free from what? Limitations on Free Play
Author Lindskoug, Atle ; Niemi, Anastasia
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur den fria leken på svenska förskolor är begränsad för att gå i linje med förskolans uppdrag som det är presenterat i läroplanen. För att uppnå detta har vi intervjuat sju förskollärare på två svenska förskolor angående deras syn på den fria leken och hur den är begränsad. Det insamlade materialet är sedan analyserat med hjälp av Michel Foucaults teorier samt Jennifer M. Gores mikro-praktiker om makt för att synliggöra hur den fria leken är begränsad och varför. De tre centrala teman som presenteras i läroplanen är: säkerhet och välmående; grundläggande och demokratiska värderingar samt lärande, utveckling och livslångt lärande. En hierarki bland dessa teman blev uppenbar där säkerhet ses som viktigast följt av de grundläggande och demokratiska värdena och sist lärande, utveckling och livslångt lärande. Vi fann även att förskollärarna hellre reglerar leken så att den stämmer överens med läroplanen än att bryta den samt att läroplanens tolkningsbarhet leder till olika strategier bland förskollärarna för att uppnå deras önskade resultat.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language eng (iso)
Subject Free Play
Limitation
Preschool
Foucault
National curriculum
Power
Handle http://hdl.handle.net/2043/28921 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics