Historieläromedel ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Historieläromedel ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieläromedel ur ett genusperspektiv
Author Holmström, Jonas ; Melander, Robert
Date 2019
Swedish abstract
I detta arbete görs en läromedelsanalys av fördelningen och framställningen av kvinnor och män i historieläromedel från årskurserna 4–6 upp till gymnasiekurserna Historia 2–3. Arbetets genomförs genom två undersökningsmetoder. Den första är en kvantitativ metod för att få resultat om fördelningen. Den andra är en kvalitativ metod för att få resultat om framställningen. Frågorna som utformats är kopplade till fördelningen, framställningen och hur vidare dessa förändras under elevernas resa genom skolgången. Resultatet visar att kvinnorna får mindre utrymme ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. I diskussionen tas resultatet upp i relation till bland annat elevers identitetsskapande och historiebrukets olika aspekter.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus, historia, historiebruk, historiemedvetande, identitetsskapande, jämställdhet, läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/28931 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics