Kvinnor som aktörer i läromedel för historia

DSpace Repository

Kvinnor som aktörer i läromedel för historia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnor som aktörer i läromedel för historia
Author Persson, Sandra
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur läromedel i historia för grundskolans senare del belyser kvinnliga aktörer. I undersökningen har jag gjort en innehållsanalys med fokus på namngivna kvinnor och deras samhällspositioner i två läromedel. Ett av läromedlen är en tryckt bok. Den andra läroboken är digital, och den har bearbetats under arbetets gång. Det medförde att en ny undersökning av den digitala utgåvan fick göras då det skedde en markant förändring. Frågeställningarna har varit vilka kvinnliga aktörer som är mest representerade i de två undersökta läromedel i historia samt hur läromedlen följer de riktlinjer som Skolverket har gett ut för ämnet historia. Resultatet av undersökningen visar att det är skillnad mellan de två läroböckerna i frågan om att exemplifiera kvinnliga aktörer under 1900-talet. En av läroböckerna lyfter flera kvinnor med varierad bakgrund utifrån vilket avtryck de har gjort i samhällsutvecklingen. Den andra undersökta läroboken väljer främst kvinnliga politiska aktörer som viktiga under 1900-talet. Däremot belyser båda läromedlen främst män som aktiva samhällsförändrare. Läromedlen utger sig för att följa Skolverkets riktlinjer för ämnet historia men mitt resultat visar att det fortfarande finns arbete kvar innan läromedlen kan anse sig vara helt jämställda i att gestalta viktiga personer under 1900-talet. Skillnaden mellan de två läroböckerna kan ge en skev bild till elever ur perspektivet: vilka historiska aktörer som har varit drivande för samhällsutvecklingen. De teoretiska begreppen för arbetet är; genus, jämställdhet och makt. Arbetet kommer att analyseras med hjälp av statsvetaren Malin Rönnbloms tre kategorier kring makt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Makt
Genus
Jämställdhet
Läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/28936 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics