Lagstadgade krav och ansvariga aktörer - kan likvärdighet uppnås?

DSpace Repository

Lagstadgade krav och ansvariga aktörer - kan likvärdighet uppnås?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lagstadgade krav och ansvariga aktörer - kan likvärdighet uppnås?
Author Tjärdahl, Charlotta
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie syftar till att synliggöra och problematisera om krav på likvärdighet kan uppnås genom att undersöka hur olika ansvariga aktörer inom Malmö stads kommunala gymnasieskola ser på dels begreppet likvärdighet, dels på möjligheterna att uppnå likvärdighet. Flera granskningar pekar mot att kravet på likvärdighet inte uppfylls och flera omfattande satsningar görs därför nu för att öka likvärdigheten. Men var brister det? Och hur ser skolans aktörer, ansvariga för verksamheten på flera olika nivåer, på kravet och möjligheterna till efterlevnad? Arbetet som genomförts är en kvalitativ empirisk studie baserad på intervjuer och textanalys. Som teoretiskt utgångsläge för analys av datan används institutionell teori med en bred ansats. Resultaten pekar mot en diskrepans mellan institutionella krav och praktisk tillämpning. Skillnader mellan syn hos de ansvariga aktörerna framkommer och problematiseras. Ett stort fokus och utrymme i texten har lagts på att dels skapa kontext för läsaren, dels på intervjuernas resultat, med syfte att skapa förutsättningar för läsaren att dra egna slutsatser och förhoppningsvis inspirera till kommande forskning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject likvärdig
styrdokument
gymnasieskola
ansvariga aktörer
institutionell teori
samhällskunskap
statsvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/28955 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics