"Children have to be given their say, but they do not always have to be given their way" - En kvalitativ studie av ungdomars upplevelser av delaktighet.

DSpace Repository

"Children have to be given their say, but they do not always have to be given their way" - En kvalitativ studie av ungdomars upplevelser av delaktighet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Children have to be given their say, but they do not always have to be given their way" - En kvalitativ studie av ungdomars upplevelser av delaktighet.
Author Carlsson, Caroline
Date 2006
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att med hjälp av fyra intervjuer med ungdomar som har varit placerade i Hassela Skånes heldagsverksamhet i Lund samt en genomgång av vad tidigare forskning säger om barn och ungas delaktighet i beslut som rör dem själva undersöka hur graden av delaktighet kan påverka upplevelsen av vård. Genom att fråga ungdomarna om hur de upplevt tiden före, under och efter placeringen heldagsverksamheten, deras upplevelser av delaktighet och sedan knyta detta till tidigare forskning har det framgått att känslan av delaktighet är en viktig del för att skapa meningsfullhet, förståelse och skapa en ökad självkänsla i vården. Ett problem som kommit fram under arbetet med uppsatsen är att vuxna ibland tenderar att glömma att även barn och unga har ett behov av vara delaktiga i den egna situationen. I såväl tidigare forskning som i intervjuerna med ungdomarna har vikten av detta understrukits. I intervjuerna har det framgått att en av de viktigaste faktorerna under ungdomarnas placering i heldagsverksamheten har varit de relationer funnits mellan ungdomar och personal. Utifrån detta är en av slutsatserna som dragits är att med hjälp av relationer skapas förtroende, genom förtroendet kan delaktighet skapas, genom delaktighet skapas motivation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Heldagsverksamhet
Medbestämmande
Ungdomar
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/2896 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics