Konst som resurs i geriatrisk vård : Rapport från ett följeforskningsprojekt om "Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus."

DSpace Repository

Konst som resurs i geriatrisk vård : Rapport från ett följeforskningsprojekt om "Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus."

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Konst som resurs i geriatrisk vård : Rapport från ett följeforskningsprojekt om "Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus."
Author Liljefors, Max ; Alftberg, Åsa
Date 2019
Swedish abstract
Sedan 2017 bedrivs konstvandringar för patienter i geriatrisk vård vid Nacka sjukhus i syfte att öka patienternas välbefinnande. Konstvandringarna har studerats i ett följeforskningsprojekt under 2018. Denna rapport presenterar resultat och reflektioner från följeforskningen. Konstvandringarna bygger på en dialogbaserad förmedling av konsten, där patienternas egna associationer och minnen står i centrum. Rapporten konstaterar att konstvandringarna ger stimulans åt patienterna både kognitivt och perceptuellt. Dessutom berikar konstverken vårdmiljön för patienter och personal. Rapporten kopplar konstvandringarna till tankar om existentiell hälsa och betydelsen av att stärka patienternas agens och sociala delaktighet. Dessutom betonar rapporten vikten av att kombinera konstpedagogisk kompetens med personalens vårdkompetens för att interaktioner med konst inom vården ska bli lyckade. Rapporten bedömer att konstvandringarna ökar välbefinnandet hos patienterna och att erfarenheterna från projektet kan vägleda framtida liknande satsningar. Dessutom identifierar rapporten vissa aspekter av konstvandringarna som kan utvecklas mer.
Link https://kulturochhalsa.sll.se/sites/kompetenscentrum/files/konstvandringar_rapport_2019.pdf .Icon
Publisher Kulturförvaltningen, Region Stockholm
ISBN 978-91-984448-3-4
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/28977 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics