Konst som resurs i geriatrisk vård : Rapport från ett följeforskningsprojekt om "Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus."

DSpace Repository

Konst som resurs i geriatrisk vård : Rapport från ett följeforskningsprojekt om "Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus."

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Liljefors, Max sv
dc.contributor.author Alftberg, Åsa en_US
dc.date.accessioned 2019-06-18T13:19:56Z
dc.date.available 2019-06-18T13:19:56Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-984448-3-4 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28977
dc.description Sedan 2017 bedrivs konstvandringar för patienter i geriatrisk vård vid Nacka sjukhus i syfte att öka patienternas välbefinnande. Konstvandringarna har studerats i ett följeforskningsprojekt under 2018. Denna rapport presenterar resultat och reflektioner från följeforskningen. Konstvandringarna bygger på en dialogbaserad förmedling av konsten, där patienternas egna associationer och minnen står i centrum. Rapporten konstaterar att konstvandringarna ger stimulans åt patienterna både kognitivt och perceptuellt. Dessutom berikar konstverken vårdmiljön för patienter och personal. Rapporten kopplar konstvandringarna till tankar om existentiell hälsa och betydelsen av att stärka patienternas agens och sociala delaktighet. Dessutom betonar rapporten vikten av att kombinera konstpedagogisk kompetens med personalens vårdkompetens för att interaktioner med konst inom vården ska bli lyckade. Rapporten bedömer att konstvandringarna ökar välbefinnandet hos patienterna och att erfarenheterna från projektet kan vägleda framtida liknande satsningar. Dessutom identifierar rapporten vissa aspekter av konstvandringarna som kan utvecklas mer. en_US
dc.format.extent 34 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Kulturförvaltningen, Region Stockholm en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Konst som resurs i geriatrisk vård : Rapport från ett följeforskningsprojekt om "Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus." en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dcterms.identifier.OAurl https://kulturochhalsa.sll.se/sites/kompetenscentrum/files/konstvandringar_rapport_2019.pdf en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics