Konstruktioner av maskulinitet(er) - Fem unga juristers syn på arbete och familjeliv

DSpace Repository

Konstruktioner av maskulinitet(er) - Fem unga juristers syn på arbete och familjeliv

Details

Files for download
Icon
Omslag och abstract
Icon
Uppsats
Icon
Bilagor
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Konstruktioner av maskulinitet(er) - Fem unga juristers syn på arbete och familjeliv
Author Vig, Alexandra ; Fogde, Matilda
Date 2006
Swedish abstract
Vårt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur fem unga, välutbildade män ser på sitt arbete och familjeliv i avsikt att undersöka några fält av konstruktioner av maskulinitet(er). Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod och ställde bland annat frågor rörande männens arbetsliv, familjeliv samt hur kombinationen av de två fungerar. Ett tydligt och framträdande resultat i vår studie är att konstruktioner av maskulinitet(er) är beroende av ett flertal faktorer. Vi har bland annat sett hur männens sociala bakgrund, utbildning och yrke påverkar. Byråns struktur har även påverkat männen att utveckla de egenskaper som krävs på byrån. Kostymen har också visat sig ha betydelse i konstruktionen av deras maskulinitet, genom att den dels förkroppsligar en hegemonisk maskulinitet samt materialiserar deras sociala bakgrund och tillhörighet som man och jurist. Kostymen är även ett sätt att meddela homosocial verksamhet, vilket vi menar finns på byrån. Vi upplever att männen går mot en alltmer emotionellt orienterad maskulinitet som reflekterar kring relationer, familj och barn. Vi har emellertid också sett tecken som pekar på motsatsen. Vi anser att byrån har en ambivalent inställning till pappaledighet, eftersom de har en positiv inställning samtidigt som vi anser att de indirekt signalerar att om man är pappaledig förlorar man i karriärmöjligheter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
Homosocialitet
Maskulinitet
Organisation och kön
Pappaledighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics