Nedskärningars påverkan på kvarvarande anställda

DSpace Repository

Nedskärningars påverkan på kvarvarande anställda

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nedskärningars påverkan på kvarvarande anställda
Author Engler, Paula ; Engler, Linnea
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvarvarande anställda upplever nedskärningar i personalstyrkan, samt det stöd som erbjuds dem under denna förändringsprocess. Eftersom nedskärningar i personalstyrkan kan skapa stress och oro för de kvarvarande anställda kan denna studie hjälpa till att belysa hur nedskärningar kan hanteras på ett så bra sätt som möjligt för de kvarvarande anställda och på så vis öka deras motivation under förändringsprocessen. Studien baseras på fem respondenters berättelser om nedskärningar de upplevt. Den utgår från frågeställningarna ”Hur upplevde respondenterna nedskärningen?” och ”Hur upplevde respondenterna de stödsystem de hade under nedskärningen?”. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer. Mönster och teman identifierades i respondenternas berättelser och dessa tolkades sedan utifrån Mishra och Spreitzers modell samt begrepp från Hackman och Oldhams JCT. Studiens huvudsakliga resultat visar att nedskärningarna i flera fall påverkat respondenternas motivation, att flera av dem upplevt brister i kommunikationen under nedskärningarna, samt att vissa önskat mer, eller bättre, stöd från sina chefer. I respondenternas berättelser uppfylldes flera av de kriterier som kan hjälpa anställda under förändringsprocessen. Detta kan vara en del i förklaringen till varför de flesta respondenterna, även om några av dem rörde sig mellan olika roller, verkar ha intagit rollen som Förespråkare under förändringsprocessen. Med andra ord har de förstått varför nedskärningen utförts, och har intagit en aktiv roll i förändringsprocessen. Resultaten av denna studie kan ligga till underlag för att förbättra hanteringen av framtida nedskärningar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nedskärning
Förändringsledning
Omställningsleverantör
Vägledning
Stödsystem
Handle http://hdl.handle.net/2043/28987 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics